ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือน ก.ย. 18 ราย นำเงินเข้า 470 ล้าน จ้างงาน 428 คน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือน ก.ย. 18 ราย นำเงินเข้า 470 ล้าน จ้างงาน 428 คน

ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือน ก.ย. 18 ราย นำเงินเข้า 470 ล้าน จ้างงาน 428 คน

img
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนในไทยเดือนก.ย. 18 ราย ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง นำเงินเข้ามาลงทุน 470 ล้านบาท จ้างแรงงานไทย 428 คน และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย
        
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือนก.ย.2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 470 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 428 คน และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
        
สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและขั้นตอนในการรื้อถอนโครงสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมเจาะปิโตรเลียมและความปลอดภัยนอกชายฝั่ง องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของระบบประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบอไจล์ (Agile Overview) และองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอวกาศ เป็นต้น
        
โดยธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกงและสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 208 ล้านบาท เช่น บริการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำกิจการบริการทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบระบบการทำงานภายในองค์กร บริการรับจ้างทำฟันปลอมแบบครอบฟัน (Zirconia Crown) บริการให้กู้ยืมเงิน
        
2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ บริติชเวอร์จิ้น และญี่ปุ่น มีเงินลงทุนจำนวน 65 ล้านบาท เช่น บริการให้ใช้ระบบสำหรับการจ้างงานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการให้ใช้ช่วงสิทธิ์โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการมูลค่าหนี้สิน บริการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องอัลตร้าซาวนด์  พร้อมอุปกรณ์ กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ
        
3.ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง จำนวน 2 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และสเปน มีเงินลงทุนจำนวน 24 ล้านบาท คือ การค้าปลีกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการค้าส่งสารที่เติมลงในอาหารคนและอาหารสัตว์
        
4.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง และฝรั่งเศส และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 173 ล้านบาท คือ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริหารจัดการโครงการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล บริการให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบริหารจัดการโครงการประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบระบบ บำรุงรักษา รวมถึงฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทางเทคนิคพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย.2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 155 ราย ลดลง 42 ราย หรือลดลง 21% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,644  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,864 ล้านบาท หรือเพิ่ม 147% เนื่องจากในปี 2562 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้า บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบระบบและให้การสนับสนุนทางเทคนิคดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad