ครม. ไฟเขียวโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร ของ กฟผ. งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ครม. ไฟเขียวโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร ของ กฟผ. งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท

ครม. ไฟเขียวโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร ของ กฟผ. งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาทครม. อนุมัติ กฟผ. เดินหน้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร มูลค่าลงทุน 2,265.99 ล้านบาท และเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ กฟผ. สามารถผลิตไฟฟ้าจากโครงการฯ และจ่ายไฟเข้าระบบได้ทันใน ธ.ค. 2563 ตามที่กำหนดใน PDP 2018
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ต.ค. 2562) มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ในวงเงินลงทุนรวม 2,265.99 ล้านบาท โดยอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 สำหรับโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643.09 ล้านบาท
นอกจากนั้น ยังเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและเร่งรัดการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาต ขออนุมัติ และขอความเห็นชอบให้ กฟผ. เข้าดำเนินกิจการใด ๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนของโครงการฯ ที่ได้บรรจุไว้ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 เมษายน 2562) เห็นชอบแล้ว
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร นั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 450 ไร่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 87.53 ล้านหน่วยต่อปี มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเดือนธันวาคม 2563 โดยจะบริหารจัดการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 36 เมกะวัตต์ เป็นการผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,265.99 ล้านบาท เป็นเงินตราต่างประเทศ 1,537.74 ล้านบาท และเงินบาท 728.25 ล้านบาท
ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาฐานะการเงิน สภาวะตลาดเงินตลาดทุน วิธีการกู้เงินและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ของ กฟผ. และจากการออกพันธบัตรหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินตามความเหมาะสม
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC รายงานว่า กฟผ. ได้ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) นี้ แล้ว โดยเปิดขายซองไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2562 และมีผู้ประกอบการยื่นซื้อซองราว 50 ราย รวมทั้งมีผู้ประกอบการขอเข้าดูไซต์งานจำนวนมาก และคาดว่าได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าเป็นบริษัทใด เพียงแต่คาดการณ์ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจากประเทศจีน
โครงการโซลาร์ลอยน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จะช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งเวลากลางวันและกลางคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ช่วงกลางคืน และในอนาคตยังสามารถนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ระบบมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และนำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) มาควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ระบบส่งไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีต้นทุนต่ำ

ที่มา:Energy News Center – ENC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad