สขค.จัดงาน‘วันแข่งขันทางการค้า’ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำมุ่งใช้กม.อย่างมีประสิทธิภาพ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สขค.จัดงาน‘วันแข่งขันทางการค้า’ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำมุ่งใช้กม.อย่างมีประสิทธิภาพ

สขค.จัดงาน‘วันแข่งขันทางการค้า’ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำมุ่งใช้กม.อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดงาน วันแข่งขันทางการค้า Compettiti0n Day “โลกแห่งการแข่งขัน : สร้างธรรมาภิบาล เพิ่มโอกาสทางการค้า” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดงานในปีนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้รับความร่วมมือจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ร่วมจัดงานในครั้งนี้ 
อย่างไรก็ตามวันนี้ถือเป็นวันที่ดีในการใช้กฎหมายใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีกฎหมายทางการค้า ซึ่งอาจมีการปรับปรุงบางส่วน แต่เนื้อหานั้นมีความแตกต่างกัน โดยมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ดังนี้ การใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ,ขออนุญาตรวมธุรกิจการรวมธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด, แจ้งภายหลังรวมธุรกิจภายใน 7 วัน การรวมธุรกิจที่อาจส่งผลลดการแข่งขัน, การร่วมกันที่ส่งผลกระทบร้ายแรง, การร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรง, การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการทำนิติกรรมหรือสัญญาผู้ประกอบการธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุอันสมควร
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ กล่าวอีกว่า เราไม่ได้มุ่งหมายไล่จับผิดผู้ประกอบการธุรกิจ แต่ต้องการให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจทางการค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสทั้งธุรกิจรายใหญ่และรายเล็ก ช่วยในการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เจ้าของธุรกิจจึงต้องพัฒนาองค์กรของตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา
ด้าน นายสันติ สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียน และออกกฎหมายฉบับรอง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 กว่า 4 ฉบับ นอกจากนี้ยังได้ยังได้เดินสายจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สร้างกลไกด้านการแข่งขันทางการค้าให้เกิดความรู้และนำไปใช้ประกอบธุรกิจ ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ต่อไปอย่างถูกต้อง และลงทุนอย่างเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น
ขณะที่ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนดวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันแข่งขันทางการค้า” โดยจัดงานเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad