เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ

เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประธานในพิธี เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ หรือศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 โดยมี อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน ประธานสภาวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา, ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ, ปรารพ เหล่าวานิช ประธานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและ พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมในพิธีเปิดงาน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ หรือศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 โดยมีศิลปินแห่งชาติ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการอบรมสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมประติมากรรม ภาพถ่ายและงานสถาปัตยกรรม) วรรณศิลป์ (เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ฯลฯ) และศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง) ร่วมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้คือศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad