Header Ads

Header ADS

Gossip News: PHOL ติด 1 ใน 98 บริษัท หุ้นยั่งยืน ปี 2562


          "บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เผย PHOL ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 98 บริษัท หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน


 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.