Header Ads

Header ADS

การเปิดตัวโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีน ครั้งแรก Nanning Thailand Fruit Festival 2019

การเปิดตัวโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนครั้งแรก Nanning Thailand Fruit Festival 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการส่งออกผลไม้ และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Hangyang นครหนานหนิง ภายใต้ชื่องาน Nanning Thailand Fruit Festival 2019 โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้นำเข้ารายใหญ่จากบริษัท Guangxi Higreen International Argiculture Logistic Co., Ltd,. บริษัท Nanning Argiculture Products Trading Center บริษัท Guangxi TWT Supply Chain Manangement Co., Ltd และสมาคม China Vegetable and Fruit Marketing Association สมาคม China -ASEAN Import and Export Chamber และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
          ภายในงานมีการออกคูหาจำหน่ายผลไม้ไทยจากผู้นำเข้ารายใหญ่การแจกชิมผลไม้ การสาธิตแกะสลักผลไม้ นิทรรศการบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลผลไม้ไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ขยายตลาดผลไม้ไทยและชูจุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอมไทยสร้างภาพลักษณ์และกระแสความนิยมผลไม้ไทย และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทยและสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างล้นหลาม
          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการเปิดตัวโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีน ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังจีนของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเจรจากับผู้นำเขตฯ กว่างซี สำหรับกิจกรรมในเมืองหนาหนิงครั้งนี้ได้ชู "มะพร้าวน้ำหอม" เป็นสินค้าดาวเด่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ชาวจีนเป็นอย่างดี สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายปลีกให้กับผู้ออกคูหาได้มากกว่า 100,000 หยวน โดยการจัดงานในครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งในเมืองผิงเสียง ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่มีด่านสากลในการนำเข้าผลไม้ไทยเป็นอันดับ 1 ของจีน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้นำเข้าจีนและผู้ส่งออกไทย รวมทั้งมีการจัดคูหา Thailand Pavilion เพื่อส่งเสริมภาพลักณษ์ผลไม้พรีเมี่ยมไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.