ฟิทช์จัดอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้มีประกันของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้มีประกันของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่ ‘AAA(tha)’


บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Expected Rating) ที่ AAA(tha) แก่โครงการหุ้นกู้ค้ำประกันระยะกลาง (Guaranteed Medium Term Note Programme) ของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MBTh โครงการที่ 3 (MTN-3) มูลค่าไม่เกินสองหมื่นล้านบาท แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ 
          โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ ได้รับการค้ำประกันจากบริษัทแม่ ได้แก่ บริษัท เดมเลอร์ เอจี (เดมเลอร์, 'A-/Stable') หากฟิทช์มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะทางเครดิตของเดมเลอร์ อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ค้ำประกันของ MBTh เปลี่ยนแปลงได้ ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตดังกล่าว หลังจากได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีการลงนามซึ่งมีข้อมูลตามที่ฟิทช์ได้รับมาก่อนหน้า ซึ่งอันดับเครดิตที่ประกาศ เป็นไปตามอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้ (Expected Rating) ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

          ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต          
          ค้ำประกันโดยเดมเลอร์: อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะเต็มจำนวน ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จากเดมเลอร์ โดยเดมเลอร์มีอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Foreign Currency International Long-term Issuer Default Rating (IDR)) ที่ระดับ 'A-' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งสูงกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศ (Long-Term Local Currency IDR) ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระดับ 'BBB+' ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวจึงถูกจำกัดอยู่ที่อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศสูงสุดที่ระดับ 'AAA(tha)'

          การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
          อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันของ MBTh สะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะเต็มจำนวน ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จากเดมเลอร์

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
          ปัจจัยบวก: 
          - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันนี้ถูกจำกัดที่ระดับ 'AAA(tha)' ซึ่งเป็นอันดับเครดิตภายในประเทศที่สูงที่สุดแล้ว
          ปัจจัยลบ: 
          - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นค้ำประกันอาจถูกปรับลดได้ ถ้าอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ เดมเลอร์ ลดลงต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศของประเทศไทย 

          สภาพคล่อง
          สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้: บริษัทฯ มีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ภายนอก ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วย หนี้เงินกู้ธนาคารสัดส่วนร้อยละ 72 และหุ้นกู้สกุลเงินบาทสัดส่วนร้อยละ 28 โดยหนี้ทั้งหมดได้รับการค้ำประกันโดยเดมเลอร์ ในจำนวนนี้ หนี้ที่ครบกำหนดชำระในปี 2562 มีจำนวน 1.67 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินสดในมือจำนวน 555 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อแบบ uncommitted ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 9.7 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 นอกจากนี้ MBTh ยังมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารและตลาดทุน โดยมีบริษัทแม่ที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุน หนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของบริษัทภายในกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad