Header Ads

Header ADS

สสจ.เชียงใหม่ ติดตามงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ รพ.ลานนา

สสจ.เชียงใหม่ ติดตามงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ รพ.ลานนา

สสจ.เชียงใหม่ ติดตามงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานวัณโรค โดยมี แพทย์หญิงอนุมล นันทิยา อายุรแพทย์ ประจำศูนย์ อายุกรรม โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วย คณะกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน และติดตามแผน ประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ณ โรงพยาบาลลานนา


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.