กลุ่มบริษัทศรีตรังคว้าคะแนนCG ในระดับ “ดีเลิศ” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กลุ่มบริษัทศรีตรังคว้าคะแนนCG ในระดับ “ดีเลิศ”


          บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : Excellent CG Scoring) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน จาก 677 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแบบครบวงจร และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

          วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า " กลุ่มบริษัทศรีตรังรู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับการได้รับผลประเมิน CG score อยู่ในระดับดีเลิศ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงผลของแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ยึดมั่นและนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้เราจะยังคงนโยบายในการพัฒนาองค์กรด้วยการกำกับกิจการที่ดี พร้อมใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม จนเป็นแบบอย่างก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตลอดไป"

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad