EXIM BANK และ U.S. EXIM Bank หารือแนวทางสนับสนุนการค้าไทย-สหรัฐฯ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

EXIM BANK และ U.S. EXIM Bank หารือแนวทางสนับสนุนการค้าไทย-สหรัฐฯ

 
         นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางคิมเบอร์ลี่ รีด ประธานและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. EXIM Bank) ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมธุรกิจอินโด-แปซิฟิกประจำปี 2562 (2019 Indo-Pacific Business Forum) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ว่า EXIM BANK ได้หารือกับ U.S. EXIM Bank ถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งการเข้าไปค้าขายหรือลงทุนร่วมกันในประเทศที่สาม โดย EXIM BANK มียุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนได้จากมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านล้านบาทมาอยู่ที่ราว 1.4 ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสมระหว่างทั้งสองประเทศก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
          "EXIM BANK และ U.S. EXIM Bank ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นสากล ทั้งสองหน่วยงานพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสังคมและประชาคมโลก" นายพิศิษฐ์กล่าว
          ทั้งนี้ ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ในด้านการลงทุน สหรัฐฯ เป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 4 ของไทย รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ขณะที่สหรัฐฯ เป็นประเทศเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad