เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เพื่อธุรกิจธนาคารขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เพื่อธุรกิจธนาคารขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เพื่อธุรกิจธนาคารขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เพื่อธุรกิจธนาคารขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

เอสซีจี โดย ธุรกิจเคมิคอลส์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" (KoomKah) โซลูชันด้านดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถใช้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะและสมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องของคนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าการใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563
          นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า "เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ (Waste Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน โดยสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 34 หรือประมาณ 9.58 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน โดยแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลได้มากขึ้น นับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของเสีย และช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะได้
          ขณะเดียวกันแนวโน้มของธุรกิจด้านรีไซเคิล เช่น ธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) เริ่มเติบโตขึ้นตามเทรนด์ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจธนาคารขยะเติบโตได้อย่างยั่งยืน แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" จึงเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยให้กับธนาคารขยะและสมาชิก สำหรับนำมาใช้บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายขยะได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายขยะแต่ละชนิดไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงหลอมได้โดยตรง ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการจัดการขยะในบ้านเรือน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการใช้แอปพลิเคชันไปยัง 170 ชุมชน ภายในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" นำร่องใช้งานร่วมกับธนาคารขยะแล้วหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง"
          ด้าน นายพงษ์พันธ์ ซาคะนัย เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวว่า "แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานลง จากเดิมที่ต้องกรอกข้อมูลลงบนกระดาษ เปลี่ยนเป็นใส่ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบและวางแผนการซื้อขายได้อย่างดี" เช่นเดียวกับ นางสาวณภัทร ภูมิรัตนโชติ เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง กล่าวว่า "หลังจากเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" ช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลซื้อขายขยะทำได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาด และตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย"
          ด้าน นายสัญญา จินดาประเสริฐ Digital Manager ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยว่า "การออกแบบแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เริ่มต้นจากการลงสำรวจพื้นที่ ศึกษาข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งานที่ประกอบธุรกิจธนาคารขยะ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังคงบันทึกข้อมูลการซื้อขายด้วยระบบเดิมและไม่มีการจัดทำบันทึกสินค้าคงคลัง จึงจุดประกายให้เกิดการนำพฤติกรรมนี้มาพัฒนาแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" เพื่อเป็นโซลูชันด้านดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการขยะ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะได้อย่างตรงจุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่มีจุดเด่น คือ ใช้งานง่าย ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ครบวงจร ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้การซื้อ-ขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น และช่วยอัปเดตข้อมูลได้ทันที มีความแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น โดยคาดว่าการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเช่นนี้ จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะทำงานได้สะดวกมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดการคัดแยกขยะ และส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป"
          ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" (KoomKah) ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึก จัดเก็บข้อมูลขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขาย การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย จัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น และสุดท้าย คือ การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้
         
          สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงาน "คุ้มค่า" ได้ที่ https://www.scgchemicals.com/th/products-services/technology-solutions/koomkah หรือสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad