“กรมพัฒน์ฯ”จับมือไทยพาณิชย์เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ-บริการทางการเงิน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“กรมพัฒน์ฯ”จับมือไทยพาณิชย์เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ-บริการทางการเงิน

“กรมพัฒน์ฯ”จับมือไทยพาณิชย์เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ-บริการทางการเงิน

img
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมแกร่งให้ SMEs ไทย เข้าถึงซอฟต์แวร์บริการจัดการธุรกิจ ทั้งโปรแกรมออฟฟิศ ขายหน้าร้าน และบัญชี และบริการทางการเงินของธนาคาร เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว เตรียมจัดต่อในส่วนภูมิภาคอีก 2 ครั้ง ที่นครราชสีมาและเชียงใหม่ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) เพื่อสร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม และยังเป็นการส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย รวมถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ได้แก่ 1.โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software) 2.โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และ 3.โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า บริการ เชื่อมโยงข้อมูลไปจัดทำบัญชี และงบการเงิน เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs ในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีการจับคู่ระหว่างธุรกิจ SMEs กับโปรแกรมที่เหมาะสม (Business Matching) นอกจาก SMEs จะได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ยังได้มีโอกาสทางการค้า พัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

“Total Solution for SMEs เปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ”นางโสรดากล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีการจัดอบรมในส่วนภูมิภาคอีกจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค.2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 และโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad