Header Ads

Header ADS

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน ชู “ดิจิทัล” เป็นแกนนำขับเคลื่อนทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เน้นกลยุทธ์ “Tech Village” พัฒนาดิจิทัลโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมครบวงจร

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน
ชู ดิจิทัล” เป็นแกนนำขับเคลื่อนทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
เน้นกลยุทธ์ “Tech Village” พัฒนาดิจิทัลโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมครบวงจร
พร้อมจับมือพันธมิตร  เปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ ครั้งแรกในไทย

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันชู “ดิจิทัล” เป็นแกนนำขับเคลื่อนทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เน้นกลยุทธ์ “Tech Village” พัฒนาดิจิทัลโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมจับมือพันธมิตร

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2562 - ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้ารุกธุรกิจบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  ตั้งเป้า “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม  เผยกลยุทธ์ “Tech Village” ที่จะสร้างสรรค์โซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมได้แบบเจาะลึก โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำงานร่วมกับลูกค้าแบบใกล้ชิด พร้อมนำดิจิทัลเทคโนโลยีที่หลากหลายของกลุ่มทรูเข้ามาศึกษาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ประเดิมเปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ สำหรับภาคธุรกิจเกษตร โดยร่วมกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์ผู้นำนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ระดับโลก และ ซีพีเอฟ ยกระดับการจัดการฟาร์มโค ครั้งแรกในไทย

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันชู “ดิจิทัล” เป็นแกนนำขับเคลื่อนทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เน้นกลยุทธ์ “Tech Village” พัฒนาดิจิทัลโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมจับมือพันธมิตร

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า การทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม  นับเป็นความท้าทายในการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  จึงเป็นที่มาของการรุกบริการกลุ่มธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่นของทรูดิจิทัล กรุ๊ป ภายใต้วิสัยทัศน์ “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม รุกเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกลยุทธ์  “Tech Village” ที่สร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการให้บริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาหาข้อมูล และเข้าถึงธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจปัญหาและความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง  พร้อมทั้งผสานความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล (Digital Convergence) ที่หลากหลายของกลุ่มทรู ไม่ว่าจะเป็น โครงข่ายและเทคโนโลยี IoT,  Analytics,  AIและ Blockchain มาประยุกต์ใช้ร่วมกันแบบบูรณาการและประมวลผลร่วมกับ Big Data ของแต่ละอุตสาหกรรม สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก (Business Insight) เพื่อใช้ในพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์และเชื่อมโยงใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย  

นายเอกราช กล่าวเสริมว่า ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน มีแผนขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “Tech Village”โดยมุ่งเน้น กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture), การค้าปลีก (Retail) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain),อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing),อสังหาริมทรัพย์ (Property), การสาธารณสุข(Healthcare), และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) โดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์  ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟนำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว  เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการใช้งานในฟาร์มโคทั่วประเทศไทย ช่วยให้เจ้าของฟาร์มโคสามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าติดตามที่ให้ผลแม่นยํา ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐาน  เพิ่มกําลังการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น  ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

มร.เยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(ออลเฟล็กซ์กล่าวว่า “ออลเฟล็กซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร  นำดิจิทัลโซลูชันพัฒนาด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์สำหรับเกษตรกรมาให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเราเชื่อว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโซลูชัน ที่เรามีร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ของเราจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความท้าทายที่เกษตรกรไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์มากกว่า 66 ปี การได้จับมือกับเบอร์  ของโลกด้านโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ อย่างออลเฟล็กซ์ และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่างทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะทำให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เพราะปัจจุบันเกษตรกรฟาร์มโคนมต้องใช้เวลาในการบริการจัดการฟาร์มค่อนข้างมาก การนำนวัตกรรมชั้นนำของโลก มาช่วยแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด สามารถคำนวณช่วงเวลาการผสมติด หรือแม้แต่การติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค ด้วยการวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค จะทำให้เกษตรกรโคนมคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างก้าวกระโดด มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น โดยการให้บริการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนั้น ยังทำให้เกษตรกรไทยสามารถมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพี และศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคซีพีต่อไป
โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ที่เกิดจากการพัฒนาตามกลยุทธ์ Tech Village  ซึ่ง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลกมาถึงมือเกษตรกรไทย โดยให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) ซึ่งถือเป็นรายแรกในไทย ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฟาร์มโคโดยรวมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และต้นทุนลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังมีแผนในการสร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัล  โซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยื” นายเอกราช กล่าวสรุป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.