Header Ads

Header ADS

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต
          ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และกลุ่มทรูโดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมมูลค่า 1.8 ล้านบาท แก่นวัตกรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา used case ที่สามารถต่อยอดใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้จริงในอนาคตได้แก่ โครงการระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Bed) โดยผศ.ดร.กฤษฏา พนมเชิง และโครงการ Autonomous vehicle for Delivery: รถขนส่งสินค้า ที่สั่งการ ควบคุมความเร็ว เบรก และพวงมาลัยด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

          สำหรับโครงการระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Bed): เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูและคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อสัญญาณจากเตียงผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่จำกัด ผ่านระบบสื่อสารและส่งสัญญาณด้วยโครงข่าย 5G ทำให้มีความแม่นยำและปลอดภัยในการส่งข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Cloud ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากเตียงผู้ป่วยแต่ละเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโอกาสพลัดตก จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือพยาบาล ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก

หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต

          โครงการAutonomous vehicle for Delivery: รถขนส่งสินค้า ที่สั่งการ ควบคุมความเร็ว เบรก และพวงมาลัยด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า พร้อมด้วยระบบการควบคุมการทำงานของรถแบบอัตโนมัติที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อและสั่งงานผ่านโครงข่าย 5G ทั้งการขับขี่ จอดรถ และการรับและส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถต่อยอดใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โลจิสติกส์ โรงงาน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล พื้นที่ธุรกิจและที่อยู่อาศัย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.