Header Ads

Header ADS

Eye Level มอบรางวัล Eye Level Literary Award ครั้งที่ 27 ให้นักเขียนรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากทั่วโลก

Eye Level มอบรางวัล Eye Level Literary Award ครั้งที่ 27 ให้นักเขียนรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากทั่วโลก

Eye Level มอบรางวัล Eye Level Literary Award ครั้งที่ 27 ให้นักเขียนรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากทั่วโลก

 

          Eye Level ผู้นำในอุตสาหกรรมการศึกษาระดับโลก ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีมอบรางวัล Eye Level Literary Award ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ณ Eye Level Hall ในสำนักงานใหญ่ประจำเกาหลีของบริษัท Daekyo

          รางวัล Eye Level Literary Award (ELLA) ยกย่องความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเลิศด้านการเขียนของเด็ก ๆ ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา สำหรับปีนี้ เด็ก ๆ กว่า 15,000 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี สหรัฐอเมริกา จีน (ฮ่องกง) มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเมียนมาร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยในการแข่งขันระดับโลก นักเรียนอายุ 4-9 ปี กว่า 5,100 คน ได้แสดงฝีมือวาดภาพพร้อมเขียนคำบรรยาย 50 คำตามหัวข้อที่กำหนด โดยเด็กเล็กแข่งขันในหัวข้อ "My Hobby" ส่วนเด็กโตแข่งขันในหัวข้อ "If I Could Change One Thing in the World"

          ผู้ชนะระดับโลกรวม 6 คน (เด็กเล็ก 3 คน และเด็กโต 3 คน) พร้อมผู้ปกครองหนึ่งคน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่เกาหลี โดยผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่ Shi Zhan Lim (มาเลเซีย), Zhao Zixi (ฮ่องกง), Karl Theodore (อินโดนีเซีย), Brielle Michaella T. Mac (ฟิลิปปินส์), Gia Giridhar (สหรัฐอเมริกา) และ Mithil Sai S. (อินเดีย) ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่กรุงโซลเป็นเวลาสามวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          หลังพิธีมอบรางวัล Eye Level จะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์ต่อเด็ก 1 คนที่สมัครเข้าร่วมการประกวด Eye Level Literary Award ให้แก่องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ทั่วโลกผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ สงคราม และความขัดแย้งต่าง ๆ โดยการบริจาคครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ World Youth & Culture Foundation และมูลนิธิ Daekyo Culture Foundation

          เกี่ยวกับ Eye Level
          ณ ปี 2562 มีเด็กมากกว่า 2 ล้านคน จาก 20 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมหลักสูตรของ Eye Level
          หลักปรัชญาการสอนของเราเริ่มจากการทำความเข้าใจระดับความรู้ทางวิชาการ ความสนใจส่วนบุคคล และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน จากนั้นจึงทำการสอนตัวต่อตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างชำนาญในทุกแง่มุม เราช่วยบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นนักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นักคิดวิเคราะห์ และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191210/2665997-1
          คำบรรยายภาพ - พิธีมอบรางวัล Eye Level Literary Award ประจำปี 2562

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.