Header Ads

Header ADS

PPS รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition

PPS รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition

ภาพข่าว: PPS รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition

           ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ(Sustainability Disclosure Recognition) ซึ่งเป็นรางวัลที่สถาบันไทยพัฒน์มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยรับเกียรติจาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.