Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา
ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ในโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563”  ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขตบางนา จำนวน 100 ใบ โดยมีนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการการมอบ  ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 งานดังกล่าวจัดขึ้นณ สำนักงาน คปภ.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.