Header Ads

Header ADS

สหโคเจน เปิดศูนย์เพาะชำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สหโคเจน เปิดศูนย์เพาะชำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สหโคเจน เปิดศูนย์เพาะชำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

       นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเปิดศูนย์เพาะชำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนนายล้วน พรมคำ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งสหโคเจนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกไผ่คืนผืนป่าสร้างอาชีพ หนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นร่วมเปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.