Header Ads

Header ADS

CPF ทั่วไทย ร่วมส่งมอบความสุข อิ่มอร่อย ให้น้องๆ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2563

ซพเอฟ วนเดก 2563
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกั (มหาชนหรือ ซีพีเอฟ  โดยสถานประกอบการ ทั้งโรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ สนับสนุนโรงเรียน ละ ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่น้องๆ พร้อมร่วมเสิร์ฟอาหารปลอดภัย ให้น้องอิ่มอร่อย เสริมสร้างโภชนาการที่ดี  พร้อมเยาวชน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

นายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า นวันเด็กแห่งชาติปีนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน รอบๆ สถานประกอบจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ซีพี อาทิ ไส้กรอกไก่จ๊อ และนมซีพี-มจิ ให้แก่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อส่งมอบความสุข อิ่มอร่อย พร้อมจัดกิจกรรมเกมส์ ให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานกว่า 20,000 คนที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกพร้อมรับของกลับบ้าน นอกจากนี้ โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟาร์ม ของซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน รอบๆ สถานประกอบการ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้อิ่มอร่อย  รวมทั้ง ยังร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนแก่น้องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อีกด้วย

"ซีพีเอฟให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร และการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียน น่วยงานราชการ และชุมชนรอบสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้ พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯได้นำอาหาร และสิ่งของ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาไปสร้างความสุข และมีร่วมในการดูแลให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนายสุจริตกล่าว

สำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 นี้ สถานประกอบการในกรุงเทพ ปริมณฑล   CPF  เริ่มจาก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอาหารแปรรูปมีนบุรี  รวมใจมอบผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้กับเด็ก  นวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็ก,ศูนย์เยาวชนชุมชนรอบโรงงาน , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมประมาณ 190 แห่ง นเขตมีนบุรี

ขณะที่ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก สนับสนุนอาหารและของรางวัล ทั้งรถจักรยาน เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เขตหนองจอก ขณะที่ ส่วนโรงงานแปรรูปเนื้อเป็ดบางนา อบผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งอาหารทานเล่น แก่โรงเรียนและชุมชน 20 แห่งรอบโรงงาน

ด้านโรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ ร่วมกับ โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว .ฉะเชิงเทรา สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร มอบผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมกับ มอบ จักรยาน และทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนวัดชนะสงสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บริหารและพนักงาน โรงงานอาหารสัตว์บก 12 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา .นครราชสีมา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค.สระบุรี สนับสนุนและร่วมแจกรางวัลงานวันเด็กของโรงเรียนอนุบาลหนองแคและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 

ที่ภาคใต้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร .น้ำน้อย .สงขลา

นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวเมจิ รวม 7,000 ขวด แก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 58 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้น้องๆ อนาคตของชาติ ที่อาศัยชุมชนรอบๆ สถานประกอบการได้มีความสุข สนุกสนาน ในวันสำคัญ./

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.