Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”จับร้านค้าในต่างจังหวัด 4 ราย ขายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินจริง ส่งดำเนินคดีทันที

img

“ปลัดพาณิชย์”เผยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พบผู้กระทำผิดกฎหมาย จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร 4 ราย ที่ชลบุรีสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดแล้ว
        
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ว่า จากการออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 9 ก.พ.2563 ได้มีการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรแล้ว 4 ราย ที่จังหวัดชลบุรี 1 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย และจังหวัดภูเก็ต 2 ราย และได้นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว โดยมีโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
        
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังได้มีการติดตามภาวะราคา ปริมาณการจำหน่ายของหน้ากากอนามัย รวมถึงการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือทำการกักตุนจากความต้องการในสินค้าหน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
        
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ออกตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน และออกตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาในทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ชี้แจงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดในภาวะเช่นนี้
        
ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้จับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กระทำผิดกฎหมายแล้วรวม 15 ราย แยกเป็นในกรุงเทพฯ 11 ราย และต่างจังหวัด 4 ราย มีความผิดฐานกักตุนสินค้า โก่งราคาจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.