Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านค้าปลีกอบรมความรู้“ภาษีเงินได้-การใช้โซเชียลมีเดียค้าขาย”ฟรี

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านภาษีเงินได้และโซเชียลมีเดียให้กับร้านค้าปลีก เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง มีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์มัดใจลูกค้ายุคใหม่ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เตรียมจัดใน 2 พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี และยโสธร เชิญชวนร้านค้าปลีกที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ฟรี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้และการตลาดสำหรับร้านค้าปลีก โดยเป็นการให้ความรู้เชิงลึกแก่ร้านค้าปลีก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นร้าน SMART โชวห่วย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โซเชียลมีเดีย และการบัญชีมาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ตลอดการอบรม เนื้อหาที่สำคัญของการอบรมจะเป็นการพัฒนาร้านค้าปลีกให้มีความรู้ในการวางแผนภาษี อันจะเป็นรากฐานในการขยายกิจการได้อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการใช้การตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดรายการส่งเสริมทางการตลาด ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าในรูปแบบ Omni channel และแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ รวมถึงร้านค้าโชวห่วยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ทั้งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การจัดการสินค้า การจัดทำบัญชี โดยเฉพาะการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากยังมีร้านค้าปลีกจำนวนมากไม่ทราบถึงวิธีการคำนวณภาษี หรือไม่มีเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดทำบัญชีและบริหารจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำธุรกิจ รวมทั้งยังมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ นอกจากเรื่องของภาษีและบัญชีที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้ว ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 51 ล้านคน และกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ดังนั้นความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการยุคใหม่จำเป็นต้องรู้

สำหรับร้านค้าปลีกที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และการอบรมกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ “ภาษีเงินได้และโซเชียลมีเดียสำหรับร้านค้าปลีก” วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี และหัวข้อ “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น SMART โชวห่วย” วันอังคารที่ 25 ก.พ.2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2vcnWcQ (นนทบุรี) และ http://wow.in.th/ahkH (ยโสธร)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.