Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มีนาคม 2563
สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
        ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 510 บาท โดยพ่อค้าคนกลางยังคงนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอซื้อข้าวโพดหลังนาที่จะมีผลผลิตออกในปลายเดือนมีนาคมนี้ 
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 335.25 เซนต์/บุชเชล สภาพอากาศในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศ (US Midwest) คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ ด้านอเมริกาใต้ โดยเฉพาะในบราซิลและอาร์เจนติน่าได้รับปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นดินและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสภาพการเจริญเติบโตของพืชจากความแห้งแล้ง โดย Safras ได้รายงานว่าการเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นที่สองในบราซิลคืบหน้าไปแล้ว 86.6% มากกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งอยู่ที่ 76.4% โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศมีแนวโน้มราคาอ่อนตัวลง         
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.50 บาท โดยกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มราคาปรับขึ้น เนื่องจากจีนเริ่มกลับเข้ามาซื้อในตลาด แต่คาดว่าจะเป็นในช่วงระยะสั้นๆ
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 825.5 เซนต์/บุชเชล ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำฝนในบราซิลจะลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อการเร่งเก็บเกี่ยวของเกษตรกร โดย Safras รายงานความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองอยู่ที่ 58.9 % ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบราซิลเรียล (USD:BRL) อ่อนตัว ส่งผลให้ยอดการส่งออกในบราซิลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังชะลอการซื้อขายท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แนวโน้มราคาต่างประเทศอ่อนตัวลง
        ขณะที่กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 304.0 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน กากถั่วเหลืองแนวโน้มราคาปรับขึ้น เนื่องจากมีความต้องการซื้อในตลาดมากขึ้น ส่วนโรงสกัดน้ำมันชะลอการผลิตเนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงมาก ทำให้กากถั่วที่เกิดจากการผลิตน้อยลง 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ในสัปดาห์นี้ราคาปลาป่นยังคงทรงตัว ตลาดจีนเริ่มกลับมาสั่งซื้อมากขึ้น โดยปลาป่นเกรดกุ้งทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาท 
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
        ราคาข้าวโดยรวมในตลาดซื้อ-ขายข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งขณะที่ค่าเงินบาทอ่อน โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 507 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 526 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 426เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 416 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,200 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น


สุกร : ราคายืนแข็ง
        ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 72-76 บาท แม้ ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดลดลง ราคาสุกรขุนจึงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 
        ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,300 บาท (บวก/ลบ 72)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน
        การจับจ่ายและการท่องเที่ยวลดลง เพราะประชาชนยังคงมีความกังวลกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับนโยบายทำงานที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส และโรงเรียนปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 34 บาท
        ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น
        ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.50 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท แม้ว่าการจับจ่ายลดลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และการปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยขณะนี้อากาศร้อน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกช้า 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.