Header Ads

Header ADS

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่ง อาคเนย์ และ ไทยประกันภัย จับมือ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ แทนความห่วงใยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่ง อาคเนย์ และ ไทยประกันภัย จับมือ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ แทนความห่วงใยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์


อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย หนึ่งในธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ คปภ. ส่งมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ผ่านกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ คุ้มครองรายละ 50,000 บาท ถึงเดือนมิถุนายน 2563

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอส่งมอบความห่วงใยและความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยจากอาคเนย์ 5,000 ฉบับ และไทยประกันภัย 1,000 ฉบับ รวม 6,000 ฉบับ ผ่านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ตั้งใจส่งมอบความคุ้มครองแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีระยะเวลาความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่พบว่า ผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) หรือติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ โคโรนา บริษัทฯ ยินดีมอบความคุ้มครองทันทีที่ตรวจพบ รายละ 50,000 บาท
“บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ทุ่มเทและปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เราในฐานะเอกชนภาคประกันภัยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมสร้างกำลังใจ ในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านการมอบกรมธรรม์ เพื่อให้ทุกคนคลายความวิตกกังวลและร่วมแรง ร่วมใจพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายโชติพัฒน์ กล่าว
เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกั

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.