Header Ads

Header ADS

กยท.หารือสมาคม-สถานกงสุล มาเลย์อนุญาตให้นำเข้าน้ำยางข้นหลังปิดด่าน


จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกำลังทวีความรุนแรง ทำให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ ส่งผลให้มีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางรายใหญ่ของโลก มีการนำเข้าวัตถุดิบน้ำยางข้นจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่ามาเลเซียจะปิดประเทศแต่ความต้องการวัตถุดิบน้ำยางข้นเพื่อใช้ผลิตถุงมือยางยังคงมีอยู่
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เบื้องต้นการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซีย เพื่อบรรเทาผลกระทบในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ ซึ่งได้ประเมิน สต๊อกวัตถุดิบที่ใช้จะผลิตได้แค่ 3 วันเท่านั้น
โดยล่าสุด ได้รับการผ่อนผันให้นำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทย เพื่อผลิตถุงมือได้แล้ว และไม่กระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดย กยท.จะเร่งประสานงาน และร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 5 สมาคมเกี่ยวกับยางพาราและโลจิสติกซ์ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย ได้เร่งประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดยางพาราของไทยทั้งระบบให้มีเสถียรภาพ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ ให้ได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.