Header Ads

Header ADS

ด่วน กยท. ผลิตหุ่นช่วยชีวิตฝึกการฟื้นคืนชีพ 100 ตัว พร้อมแจก หน่วยงานทางการแพทย์ – ศูนย์กู้ชีพ แจ้งความประสงค์รับหุ่นฯ ฟรี


กยท.จัดโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม กิจกรรมผลิตหุ่นช่วยชีวิตสำหรับฝึกการหายใจ จำนวน 100 ตัว พร้อมส่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์ – ศูนย์กู้ชีพ เพียงแจ้งความประสงค์ขอรับกับ กยท. หวัง เป็นการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่สังคม ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ผลิตหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) สำหรับใช้ฝึกปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า จะสามารถช่วยชีวิตคนในนาทีสำคัญนั้นสำเร็จ เป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
กยท. ใช้วัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ของสถาบันเกษตรกรมาแปรรูปผลิตเป็นหุ่นยางพารา ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ทุกประการ ราคาถูกกว่าหุ่นฝึกที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว อายุการใช้งานยาวนานเพราะทำจากยางพารา 100% ผู้ฝึกที่ได้ทำ CPR กับหุ่นเสมือนจริงนี้จะเกิดความชำนาญมากกว่า
"หน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ หรือสถานศึกษาด้านการพยาบาลที่มีการเรียนการสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากสนใจขอรับหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต สามารถติดต่อขอรับหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย (โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 291"

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.