Header Ads

Header ADS

อาเซียนเล็งจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดพิเศษ ถกแผนรับมือวิกฤตโควิด-19 เดือนพ.ค.นี้

img

อาเซียนเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ เดือนพ.ค.นี้ ถกแผนรับมือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมแจ้งข่าวดี เวียดนามจะร่วมลงนามข้อตกลง MRA ยานยนต์เดือนส.ค. คาดส่งผลให้การส่งออกเร็วขึ้น สะดวกขึ้น ส่วนการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนเริ่มใช้ 1 ก.ย.ปีนี้แน่นอน เผยอาเซียนยังได้หารือกับคู่เจรจา 5 ประเทศ เดินหน้าขยายการค้า ร่วมมือสู้โควิด-19
        
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 2/51 ผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา โดยไฮไลต์สำคัญของการประชุม คือการเร่งหาแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค เพื่อให้การค้าการลงทุนเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งที่ประชุมตกลงเสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ (Special AEM) ในเดือนพ.ค.2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนงานที่เจ้าหน้าที่อาวุโสจะจัดทำขึ้น ตามที่ผู้นำอาเซียนได้มอบหมายไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2563
        
นายดวงอาทิตย์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีข่าวดีสำหรับกลุ่มสินค้ายานยนต์ โดยเวียดนามพร้อมลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ยานยนต์ได้ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 52 เดือนส.ค.2563 ขณะที่การหารือจัดทำ MRA สินค้าวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะหาข้อสรุปได้ในเร็วๆ นี้ และเมื่อ MRA มีผลบังคับใช้ จะทำให้การส่งออกสินค้ายานยนต์และวัสดุก่อสร้างไปยังประเทศสมาชิกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องตรวจสอบรับรองมาตราฐานซ้ำอีก หากผ่านการตรวจรับรองจากต้นทางแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองที่เป็นระบบเดียวกันทั้งอาเซียนนั้น ทุกประเทศยืนยันว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในวันที่ 1 ก.ย.2563 แน่นอน
        
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้หารือกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญอีก 5 การประชุม ประกอบด้วย 1.จีน ได้ตกลงที่จะมีถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีในเรื่องการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน และการรับมือกับโควิด-19

2.ญี่ปุ่น หารือแผนปฏิบัติการภายใต้ถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นเรื่องความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเร่งรัดการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ซึ่งได้เพิ่มเรื่องการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน ในความตกลง AJCEP ซึ่งญี่ปุ่นกำลังจะให้สัตยาบัน ซึ่งจะทำให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับประมาณกลางปีนี้

3.เกาหลี หารือแนวทางการเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลี (AKTIGA) และหารือแนวทางและมาตรการในการรับมือโควิด-19 โดยตกลงที่จะมีถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีในเรื่องนี้

4.การหารืออาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ได้ตกลงที่จะให้มีถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามในเรื่องการรับมือทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และหารือการจัดทำการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของประเทศอาเซียนบวกสาม

5.แคนาดา เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยแคนาดาพร้อมจะสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ในสาขาที่อาเซียนยังขาดประสบการณ์ให้อาเซียนผ่านระบบทางไกลอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.