Header Ads

Header ADS

‘ตลาดสี่มุมเมือง’ ผนึกผู้ค้าร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของให้ รพ. วัด มูลนิธิ ศูนย์พักพิง ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ผ่านโครงการ ‘ครอบครัวสี่มุมเมอง รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด”


ตลาดสี่มุมเมือง’ ผนึกผู้ค้าร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของให้ รพ. วัด มูลนิธิ ศูนย์พักพิง

ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ผ่านโครงการ ‘ครอบครัวสี่มุมเมอง รวมน้ำใจสู้ภัย

โควิด

นางสาวปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ตลาดค้าส่งผักผลไม้รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดสี่มุมเมือง ได้เปิดตัวโครงการ “ครอบครัวสี่มุมเมือง รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด” เชิญชวนผู้ค้าตลาดสี่มุมเมือง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ น้ำดื่มฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายนที่ผ่านมา โดยนำไปมอบให้กับประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชน รวมถึงโรงพยาบาล วัด มูลนิธิ และศูนย์พักพิงต่างๆ
โดยมีผู้ค้าในตลาดร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯได้ส่งมอบให้กับชุมชน มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนมากกว่า 15 ตัน โดยได้ส่งมอบของบริจาคจำนวนกว่า 3,000 ครัวเรือนเช่น วัดพระบาทน้ำพุ, Covid relief Bangkok ,มูลนิธิเอสโอเอสศูนย์พัฒนาคนไร้ที่พึ่ง จ. ปทุมธานีบ้านเกร็ดตระการศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง ปากเกร็ดบ้านเด็กชาย ปากเกร็ดบ้านเฟื่องฟ้าบ้านเด็กอ่อนบ้านภูมิเวศน์ และศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัฒหนูหมู่บ้านวังทองวัดโพสพผลเจริญ,วัดลาดสนุ่น ,ชุมชนวัดประยูรธรรมาราม และชุมชนหลักหก
นอกจากนี้ทางบริษัทฯและผู้ค้าตลาดสี่มุมเมืองได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 167,216 บาทให้กับ ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิดทั้งนี้ “ต้องขอขอบคุณผู้ค้าตลาดสี่มุมเมือง ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม ในโครงการครอบครัวสี่มุมเมือง รวมน้ำใจสู้ภัยโควิดในครั้งนี้ นางสาวปณาลีกล่าว 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.