Header Ads

Header ADS

โครงการ“Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป”


โครงการ“Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้น มีปิดบางชุมชนเสี่ยงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะครอบครัวของเด็กๆ ที่ยากไร้ ซึ่งไม่รู้ว่าหลังโควิด-19 หมดไป จะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไร
ในนามภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมือท่านเป็นอีก “1พลัง      ร่วมเผยแพร่เรื่องราวของโครงการ        “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้เพื่อชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป ซึ่งกำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในวงกว้าง รายละเอียดที่  https://bit.ly/3ebkKQ1 เป้าหมายระดมทุน 1,062,000บาท เพื่อช่วยฟื้นฟู 300 ครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ถุงยังชีพ และทุนส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับให้ครอบครัวที่ยากไร้ได้มีชีวิตที่สดใสหลังโควิดหมดไป


ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนด้วยการ (1) สัมภาษณ์คณะทำงานเทใจหรือเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด : PPS  (2) เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟู 300 ครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ตัวอย่างข้อความและภาพประกอบตามเอกสารแนบ)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.