Header Ads

Header ADS

กรมสรรพากรหนุนทำธุรกรรมภาษีง่ายๆที่บ้าน TAX from Home สกัดโควิด-19


กรมสรรพากรหนุนผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีง่ายๆที่บ้าน TAX from Home ป้องกันโควิด-19
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลงตามลำดับ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีธุรกรรมกับภาคธุรกิจและประชาชน จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของโควิด-19 ตามมาตรการให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)จึงได้มอบโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทำธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก
สำหรับ TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีง่ายที่สุดและยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที
ทั้งนี้การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม การใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563 การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ
“TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจและมีการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกรรมแบบ Paperless & Cashless จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมมือร่วมใจใช้ TAX from Home เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากโควิด-19 ตลอดไป”
ที่มา กรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.