Header Ads

Header ADS

หัวใจที่เข้มแข็งของสตรีชาวบาราโหม สู่…หน้ากากจากหัวใจชุมชน

ชุมชนบาราโหม เป็นชุมชนเก่าแก่ในประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี ซึ่งในวันนี้คนรุ่นใหม่ได้รวมกลุ่มสตรีมุสลิมใน ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ให้มาร่วมในโครงการ “หน้ากากจากหัวใจชุมชน” ชุมชนบาราโหมสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเข้มแข็ง
หัวใจที่เข้มแข็งของสตรีชาวบาราโหม สู่...หน้ากากจากหัวใจชุมชน

หน้ากากบาราโหม เป็นหน้ากากผ้าลวดลายแปลกตา ตัดเย็บด้วยผ้าพื้นถิ่นคือผ้าบาติกซึ่งใช้บล็อกไม้ทำให้เกิดลวดลายซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากจานชามกระเบื้องเก่า เหรียญทองโบราณตามประวัติศาสตร์ของสุลต่านอิสมาอีล ชาร์ แห่งปัตตานี ลวดลายดอกไม้อย่างดอกพิกุล  ลายจากธรรมชาติเช่นรูปพระจันทร์เสี้ยว ลายกระจงซึ่งเป็นสัตว์แห่งเมืองมลายู หรือลายเฉพาะตัว อย่างตัวอักษรอาหรับ หาซื้อได้แล้ววันนี้ในราคาชิ้นละ 50-70 บาท ที่ชุมชนบาราโหม 093 580 2702 ผู้ประกอบการหัตถศิลป์ที่ SACICT ภาคภูมิใจ
หน้ากากจากหัวใจชุมชนของชาวบาราโหมจึงไม่ใช่เพียงโอกาสที่คนไทยจะได้ช่วยเหลือแบ่งปันกันเท่านั้น แต่ยังทำให้คนไทยได้เรียนรู้อารยธรรมท้องถิ่นที่วันนี้รากทางวัฒนธรรมนำมาสู่การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ร่วมสมัยได้อย่างสง่างาม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.