Header Ads

Header ADS

กบง.เห็นชอบโครงสร้างNGV อิงดีเซลB10 แนวโน้มผู้บริโภคจะได้ใช้ NGV ราคาถูกลงอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 เห็นชอบหลักการปรับสูตรโครงสร้างราคาNGVใหม่ ที่อิงราคาน้ำมันดีเซลB10 ในสัดส่วนร้อยละ 75  ซึ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันยังถูกเช่นปัจจุบันจะทำให้ราคาNGV ลดลงอีกประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม
หลักการปรับสูตรโครงสร้างราคาNGVใหม่ อิงราคาน้ำมันดีเซลB10 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 จะต้องรอนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) ในเดือน กรกฎาคม 2563  ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำมาใช้
ทั้งนี้โครงสร้างราคาNGV เดิมเป็นการตั้งราคาบวกจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ (Cost-Plus) ซึ่งสะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6-12 เดือน ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในทันที  หมายความว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงวันนี้ ต้องรอ อีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้าราคาต้นทุน NGV จึงจะปรับลดลงตาม
แต่การปรับโครงสร้างราคาเพื่อเปลี่ยนมาอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล B10 ในสัดส่วน 75%  ( สมมติราคาดีเซลอยู่ที่ 20 บาทต่อลิตร ราคา NGV ตามโครงสร้างใหม่จะอยู่ที่ 15 บาทต่อลิตร หรือ 11.70 บาทต่อกิโลกรัม )
ปัจจุบันราคาจำหน่าย NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ ประมาณ 15.31 บาทต่อกิโลกรัม  ซึ่งหากมีการปรับมาใช้โครงสร้างใหม่ ราคาจะลดลงจากเดิมประมาณ 3 บาทต่อกิโลกรัม เพราะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันยังต่ำ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ราคาดีเซลB10  ปรับสูงขึ้น  NGV ก็จะปรับสูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน  แต่ที่ผ่านมา รัฐมีการบริหารกลไกราคาไม่ให้ดีเซล เกินเพดาน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งทำให้ราคาNGV ที่อิงดีเซล ก็จะไม่เกิน 17.55 บาทต่อกิโลกรัม
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) จะมีการหารือกับกระทรวงคมนาคม ในการปรับอัตราค่าโดยสารของรถที่ใช้ NGV ให้สะท้อนโครงสร้างราคา NGV ที่จะมีการปรับใหม่ด้วย
ที่มา:Energy News Center-ENC

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.