Header Ads

Header ADS

ศบค. ปลื้มคนไทยใช้งาน “ไทยชนะ” ทะลุ 30 ล้านคน เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ เน้นตอบทุกโจทย์ของยุคชีวิตปกติวิถีใหม่

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)  ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการใช้งาน “ไทยชนะ”ของประชาชน และร้านค้า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี ระบุว่า ขณะนี้มียอดผู้ใช้งาน แล้วกว่า 30,792,286 คน ประเภทกิจการ/ ร้านค้า ลงทะเบียน 230,768  ร้าน โดยตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนของการเปิดให้มีการใช้งาน "ไทยชนะ" ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อรองรับความต้องการ ล่าสุดเพิ่มระบบการจองคิวในไทยชนะ สำหรับการจองท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ที่จะทยอยเริ่มกลับมาเปิดหลังโควิด-19  ซึ่งจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยว โดยไทยชนะ จะเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองและติดตามการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวด้วย รองรับนโยบายการท่องเที่ยวแบบ new normal ที่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนรูปแบบของชีวิตปกติวิถีใหม่.(New Normal) ทั้งในฟากของประชาชน และกิจการ/กิจกรรมที่เข้ามาลงทะเบียน
ศบค.  ปลื้มคนไทยใช้งาน “ไทยชนะ” ทะลุ 30 ล้านคน  เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ เน้นตอบทุกโจทย์ของยุคชีวิตปกติวิถีใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.