Header Ads

Header ADS

“วีรศักดิ์”สั่งช่วยผู้ผลิต “ผ้าภูอัคนี” ปรับโฉมสินค้า-เพิ่มช่องทางขายผ่านออนไลน์

img

“วีรศักดิ์”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผ้าภูอัคนี สินค้าชุมชนที่โด่งดังของจ.บุรีรัมย์ มอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกพาณิชย์จังหวัดเข้าช่วยเหลือ ทั้งการพัฒนาสินค้า เพิ่มช่องทางตลาด เน้นการขายออนไลน์ เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ และใช้เฟซบุ๊กสื่อสารกับลูกค้า พร้อมหารือร้านค้าส่งค้าปลีก รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ก่อนสั่งเน้นช่วยในเรื่องการบริหารจัดการร้านค้า บริหารสต๊อก ประสานเรื่องเงินทุน  

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายภูอัคนี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าภูอัคนีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าของ จ.บุรีรัมย์ ว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มผ้าภูอัคนี ให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาด และทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เข้ามาช่วยในการทำตลาดผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้เข้าไปช่วยสอนเทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้จักในวงกว้าง

สำหรับศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายภูอัคนี ตั้งขึ้นโดยชาวชุมชนเจริญสุขที่ต้องการให้ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านการย้อมผ้าจากดินภูเขาไฟที่สืบทอดกันมานาน โดยชุมชนเจริญสุข เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้เขาอังคาร ภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว 1 ใน 6 ลูกของ จ.บุรีรัมย์ ดินสีแดงเมื่อนำมาแยกกรวด เศษไม้ใบหญ้า นำเอาเฉพาะน้ำสีแดงมาใช้ย้อมฝ้าย ผ้าที่ได้จะออกเป็นสีอิฐมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่มาของผ้าภูอัคนีที่สวยงาม

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ยังได้ไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยตนเอง และพร้อมนำความเห็นนั้นมาดำเนินการช่วยเหลือให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้น ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ด้านการจัดการร้านค้า และให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ร้านค้าส่งค้าปลีกชุมชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“จากการพูดคุย พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของร้านค้าส่งค้าปลีกโดยทั่วไป คือ ไม่มีระบบการบริหารจัดการร้านค้าที่ดี ไม่มีระบบการบริหารสต็อกสินค้า และปัญหาด้านเงินทุนสำหรับสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน ซึ่งได้มอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปช่วยเหลือร้านค้าส่งค้าปลีกที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว”นายวีรศักดิ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.