Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”รุกต่อ ดึงเจ้าของแบรนด์เนมผนึกกำลัง “ช้อปปี้-ลาซาด้า” แบนสินค้าปลอม

img

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าแก้ปัญหาการจำหน่ายสินค้าปลอมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถกตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ที่ดูแลสินค้าแบรนด์เนมทั้งไทยและต่างประเทศกับ “ช้อปปี้-ลาซาด้า” จัดทำ MOU ร่วมมือในการป้องกันการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดประชุมร่วมตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากว่า 10 ราย ที่ดูแลสินค้าแบรนด์เนมทั้งไทยและต่างประเทศ และเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้า โดยได้ร่างบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อร่วมกันในการดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

“ได้ส่งร่าง MOU ไปยังตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ว ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาร่าง MOU ดังกล่าว หากสามารถตกลงร่วมกันได้ก็จะมีการลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย”นายทศพลกล่าว

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้หารือกับแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ทั้งช้อปปี้และลาซาด้า ขอให้เพิ่มความเข้มงวดกรณีมีผู้ฝากร้านขายสินค้าในแพลตฟอร์ม ไม่ควรให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้ง 2 แพลตฟอร์ม โดยกำหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนในการรับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดและนำผู้ค้าสินค้าละเมิดออกจากแพลตฟอร์มของตน

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน และนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภาพรวม ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนผู้บริโภคที่มีต่อระบบการค้าขายออนไลน์ด้วย กรมฯ จึงได้เดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.