Header Ads

Header ADS

ดับบลิวเอชเอ เปิดตัวโครงการ “E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์


บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHAID) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ “WHA E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ สร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ โพสต์ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร และผู้ที่กำลังหางาน ได้เข้ามากรอกข้อมูลสมัครงานเพื่อค้นหาคุณสมบัติพนักงานได้ตรงตามความต้องการ    

E-Job Market เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยบริษัทฯ ได้สร้างแพลตฟอร์มหน้าเว็บที่ใช้งานง่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน ซึ่งอาศัญอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการในพื้นที่คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอ ได้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ตรงตามตำแหน่งงาน    
ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวเว็บไซต์และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอเข้าร่วมโครงการฯ โดยขณะนี้พบว่ามีการโพสต์ประกาศตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วกว่า 100 ตำแหน่ง ทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการส่งต่อโครงการนี้ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)    
นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ จะจัดงาน “E-Job Market Week” สัปดาห์ตลาดแรงงานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้พบปะและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวรวมถึงช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น พร้อมเปิดพื้นที่ให้ว่าที่นายจ้างและลูกจ้างได้ทำความรู้จักกัน รวมถึงคัดสรรแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด พร้อมเป็นการสนับสนุนวิธีคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก แต่หากมองในทางกลับกัน เราจะพบว่าบริษัทหลายแห่งกำลังมองหาและต้องการบุคคลเข้ามาร่วมทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิต” มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว พร้อมเสริมว่าโครงการ “WHA E-Job Market จะเป็นสื่อกลางในการค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าดับบลิวเอชเอ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่ทุกฝ่าย”    
ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ สามารถลงประกาศตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ รวมถึงผู้ที่สนใจและกำลังหางาน สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com  นอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศอีกด้วย    
ผู้ประกอบการสามารถโพสต์ตำแหน่งงานได้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม WHA Job Pool ได้ที่เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com จากนั้นคลิกไอคอน WHA Job Pool ที่ด้านบนของหน้าเพจ เช่นเดียวกันผู้ที่สนใจสมัครงานก็สามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มสมัครงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

       บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม  ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล แพลตฟอร์ม ด้วยบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงาน Built-to-Suit แบบพรีเมียมที่ได้มาตรฐานระดับโลกแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารโรงงาน และคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2,390,000 ตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ    
กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงบริการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 11+ แห่งบนพื้นที่กว่า 68,900 ไร่ โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง ชลบุรีและสระบุรี ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 9 แห่งเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ของประเทศด้วย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน - เหงะอาน ในประเทศเวียดนามอีกหนึ่งแห่ง    
กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จึงสามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีกำลังการผลิตน้ำรวมถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 559 เมกะวัตต์    
กลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีบริการดาต้าโซลูชั่น และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างครบครัน โดยมีบริการดาต้าเซ็นเตอร์ 4 แห่ง บริการไฟเบอร์ออพติก (FTTx) ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 7 แห่ง และได้เข้าถือหุ้นในเข้าถือหุ้นในบริษัท Supernap Thailand  ตลอดจนมีการลงทุนด้านดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเชิงอัจฉริยะของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
เว็บไซต์: www.wha-group.com  www.wha-industrialestate.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.