Header Ads

Header ADS

วว. ร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดงานสัมมนา เรื่อง “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  พร้อมร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์   โดยมีนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ  หวังพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน งานวิจัยและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อต่อยอดในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นของประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เรื่อง ถอดบทเรียนการพัฒนาชุด PPE ภายในประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด มาตรฐานและการผลิตชุด PPE ในประเทศไทย มาตรฐานและการทดสอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า  การพัฒนา PAPR และ specification เป็นต้น  ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
วว. ร่วมงานสัมมนา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.