Header Ads

Header ADS

บอร์ด ทีโอที นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูก ป่า“ทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม”


บอร์ด ทีโอที นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูก

ป่าทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และ พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีโอที นำโดย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสายศรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยร่วมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นหว้า ต้นพะยูง เป็นต้น ซึ่งทีโอที ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ TOT CSR  โดยมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
                        

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.