Header Ads

Header ADS

ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคภายนอกร่างกายด้วยระบบแมชชีนวิชั่น ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของผู้เข้ารับการตรวจ

ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคภายนอกร่างกายด้วยระบบแมชชีนวิชั่น ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของผู้เข้ารับการตรวจ

COGNEX ในฐานะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบแมชชีนวิชั่นเชิงอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยี Deep-learning ในงานด้านการแพทย์และเภสัชกรรม เช่น การติดตามและการทวนสอบน้ำยาทดสอบและชุดตรวจ และการทดสอบอัตโนมัติสำหรับการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย    

ระบบแมชชีนวิชั่นจะเก็บรวบรวมภาพโดยใช้อุปกรณ์ออปติคัลและตัวตรวจจับดิจิทัลพิเศษจากกล้องถ่ายภาพอุตสาหกรรม ตามข้อมูลที่ได้จาก COGNEX ภาพที่เก็บรวบรวมไว้สามารถนำมาประมวลผล วิเคราะห์ และวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดจำเพาะหรือมาตรฐานคุณภาพได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้    
"การให้การตรวจวินิจฉัยและการติดตามที่แม่นยำในวิธีการที่ประหยัดมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันนี้" คำกล่าวจากทาง COGNEX เกาหลีใต้ มันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกใช้เป็นหลักสำหรับงานต่างๆ เช่น การทำให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์แบบของเครื่องมือทดสอบทางการแพทย์หรือการบรรจุยา การติดตามผลิตภัณฑ์โดยใช้เลขซีเรียลตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงคนไข้ และการทำให้มั่นใจถึงความเที่ยงตรงของฉลากผ่านการทวนสอบด้วยบาร์โค้ดและข้อความ นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้ว ก็ยังมีความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะต่างๆ เช่น การป้องกันข้อบกพร่อง การปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงผลผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติ และการติดตามการจัดการโลจิสติกส์    
เนื้อหาหลักของกรณีศึกษาจาก COGNEX เกาหลีใต้ สำหรับระบบแมชชีนวิชั่นที่ใช้เทคโนโลยี deep-learning ในงานด้านการแพทย์และเภสัชกรรม มีดังต่อไปนี้ :-
- ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นในการติดตามและการทวนสอบน้ำยาทดสอบและชุดตรวจวินิจฉัยที่จัดการด้วยบาร์โค้ด
- เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex 'Dataman' และ 'VisionPro ViDi' ถูกใช้เพื่อติดตามและยืนยันชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคต้องติดตามตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าการทดสอบทั้งหมดมีการเชื่อมโยงไปยังตัวคนไข้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคระบาดเช่นไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจหาลักษณะของผู้เข้าข่ายการติดเชื้อที่รวดเร็วและแม่นยำ ที่สำคัญต้องมั่นใจถึงคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำเช่นนี้ได้ ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ใช้งานได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมาพร้อมกับระดับคุณภาพการอ่านบาร์โค้ดที่สูงขึ้น
เครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยภาพของ Cognex ช่วยปรับปรุงอัตราการอ่านบาร์โค้ดของน้ำยาทดสอบ และรองรับการอ่านรหัสแบบ 1D และ 2D ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการที่น่าเชื่อถือในห้องปฏิบัติการและการติดตามตัวอย่างที่แม่นยำมากขึ้น ด้วยเหตุผลเดียวกันที่ว่า ลูกค้าที่มีโรงงานและระบบโลจิสติกส์ที่มีสายการผลิตความเร็วสูงกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของCognex ทาง Cognex จึงได้แนะนำระบบอัตโนมัติให้ลูกค้าห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย ที่ใช้โซลูชั่นของ Cognex สำหรับการอ่านรหัสทั้งหมดเพื่อการทำงานที่แม่นยำและรวดเร็ว .     "เครื่องอ่านรหัส Cognex 'Dataman' ถูกนำมาใช้งานในปัจจุบันเพื่อติดตามและทวนสอบชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19" อ้างอิงจาก Cognex เกาหลีใต้    
นอกจากนี้ โดยการใช้ Cognex 'VisionPro ViDi' ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยี deep-learning เทียบเท่ากับการตรวจวินิจฉัยด้วยสายตามนุษย์ โดยดำเนินการทดสอบด้วยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในส่วนของการบีบอัด (การประกอบ) ชุดตรวจวินิจฉัย เราสามารถจำแนกชุดตรวจที่มีการเปิดออกเนื่องจากการบีบอัดหรือการประกอบที่ไม่เหมาะสม และตรวจเช็คการมีหรือไม่มีสารดูดความชื้น หรือตรวจเช็คข้อบกพร่องในการทำเครื่องหมายบาร์โค้ดของชุดตรวจวินิจฉัย การทดสอบตัวอย่างของชุดตรวจวินิจฉัย  ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและข้อบกพร่องในชุดตรวจวินิจฉัย ฯลฯ
ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคภายนอกร่างกายด้วยระบบแมชชีนวิชั่น
สถาบันการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจร่างกายมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความสำคัญของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบตรวจวินิจฉัย ตามข้อมูลของ Cognex เกาหลีใต้ การใช้งานระบบแมชชีนวิชั่นเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพได้ในทุกเรื่อง ตั้งแต่การทดสอบการตรวจวินิจฉัยอย่างงายจนถึงการวิเคราะห์ระดับดีเอ็นเอที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้โดยผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบ ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคนั้นได้ลดลงอย่างมาก การตรวจหาการติดเชื้อและภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับตรวจก็มีความแม่นยำมากขึ้น การป้องกันโรคผ่านการตรวจวินิจฉัยโรคระยะแรก ความมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคภายนอกร่างกายที่ช่วยเฝ้าติดตามการรักษาโดยใช้ยา ขอย้ำอีกครั้งว่าระบบนี้ช่วยปรับปรุงทุกสิ่งให้ดีขึ้นได้จริงๆ
โซลูชั่นระบบแมชชีนวิชั่นของค็อกเน็กซ์ยังถูกใช้กับสายการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ขาดคุณสมบัติและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตผ่านการทวนสอบคุณภาพขั้นต้น ระบบแมชชีนวิชั่นยังช่วยให้การตรวจสอบ การวัด และการอ่านค่ารหัสแบบ 1D และ 2D สามารถใช้ได้ เมื่อมีการขนย้ายหรือประกอบผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถลดเวลาการหยุดทำงานของระบบ ลดต้นทุนแรงงาน ลดปริมาณของเสียและอัตราการผลิตของเสีย และยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ส่งมอบไปยังลูกค้า ซึ่งมีผลช่วยทำให้ปริมาณงานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการควบคุมคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการกู้คืนผลิตภัณฑ์ผ่านฟังก์ชั่นการติดตามแบบครบวงจร รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.