Header Ads

Header ADS

“บริษัทนำเที่ยว-ดีเด่น” รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ New Normal

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้กับ นายอนันต์ เมืองทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ ผ่านการประเมิน : ประเภทกิจการ “บริษัทนำเที่ยว-ดีเด่น” ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 414 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ราย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563    

และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นประธานในพิธิมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ด้วย    
บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดธุรกิจการท่องเที่ยวด้าน Outbound ต่างประเทศ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาทุกท่าน ท่องเที่ยวทั่วโลกไป-กลับ รันเวย์ ทราเวล โทร. 0879764018, 0909717859 เว็บไซต์ http://www.runway-travelinter.com/    
ซึ่งทางด้าน นายอนันต์ เมืองทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้กล่าวว่า... ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ รันเวย์ ทราเวล ในครั้งนี้อย่างมากนับเป็นเกียรติให้กับบริษัทของเรา ซึ่งมันจะส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความสบายใจและเกิดความเชื่อมันในการที่จะใช้บริการกับ รันเวย์ ทราเวล ต่อไปในอนาคตด้วย และแม้ว่า รันเวย์ ทราเวล ของเราในช่วงนี้จะยังปิดทำการ Outbound ต่างประเทศอยู่นั้น เพราะวิกฤตการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบัน สร้างความลำบากให้กับเราอย่างมาก แต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนา กลับกันเราพยายามที่จะสร้างมาตรฐานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้ว่างใจให้กับลูกค้าเกิดความสบายใจ     ตรงนี้ก็อยากจะวอนขอความช่วยเหลือกับทางผู้ใหญ่ทุกฝ่าย ช่วยเราในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Outbound ด้วย เพราะตั้งแต่ต้นปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย พวกเราลำบากมากลำบากจริงๆ บางบริษัทต้องปิดตัว ปลดพนักงาน ซ้ำร้ายกลายเป็นผู้ร้ายที่โดนสถาบันการเงินทวงหนี้ ก็อยากให้ทุกท่านช่วยเปิดเส้นทางกับสถาบันการเงินเปิดให้เราได้กู้เงินเพื่อมาหมุนเวียนสภาพคล่องในช่วงนี้ด้วย พอเรายื่นกู้เข้าไปที่สถาบันการเงิน ก็มีขอแม้ต่างๆนานา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากมาย สุดท้ายเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ฉะนั้นเราขอความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับ...    
“บริษัทนำเที่ยว-ดีเด่น” รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ New Normal
สำหรับ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเพื่อยื่นขอใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้าน Safety and Health Administration หรือ SHA จาก ททท. ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย    
---สถานประกอบการ และบริการการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ---ต้องมีความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแผนการพัฒนาหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว  
---สุขอนามัยและสุขาภิบาลในสถานประกอบการและบริการการท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ บ้านพัก ร้านค้าของที่ระลึกและร้านอาหาร  
---มีความสะดวกสบายความสะอาดและความปลอดภัยของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพของการขนส่งรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะและสายการบิน
---ความเชื่อมั่นในบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ในโอกาสนี้ ททท. จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 414 ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป  
  อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ภาครัฐยังคงเน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการทุกประเภทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม Preferred Destination อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.