Header Ads

Header ADS

ไมซ์รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพี่องานวิ่งระดับโลก

ไมซ์รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพี่องานวิ่งระดับโลก

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration – SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักวิ่งที่มาร่วมงาน ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุด

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดเปิดเผยว่า “ทางไมซ์ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักวิ่ง โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด ได้แก่ 1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2.มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด 3.การติดตามเพื่อความปลอดภัย 4.การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส 5.แนวทางลดการสัมผัส (Touchless) ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุก เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการวิ่ง และตอบรับวิถี New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งที่ตั้งใจมาร่วมงานของเรา
จากมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดดังกล่าว ทำให้ไมซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากโครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักวิ่งที่มาร่วมงาน ว่าจะได้การบริการและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุดอย่างแน่นนอน”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.