Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 


ข้าวโพด : ราคาลดลง
        สัปดาห์นี้ ฝนตกเบาบางลง การเก็บเกี่ยวมีมากขึ้น ทำให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 579 บาท เป็นหาบละ 564 บาท อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสภาพอากาศต่อไป 
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 358.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้น จากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะในรัฐไอโอว่า (Iowa) ทำให้สภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 64% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ 62% ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานการสั่งซื้อข้าวโพดสำหรับฤดูาล 2563/2564 ไปยังประเทศจีนจำนวน 596,000 ตัน ส่วนสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน ของสหรัฐฯ (EIA) รายงานการผลิตเอทานอลที่ 922,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 931,000 บาร์เรลต่อวัน
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
        กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 13.75 บาท เป็นผลจากสภาพอากาศในสหรัฐฯ ประเทศผู้ผลิตที่เริ่มแห้งแล้ง และได้รับผลกระทบจากพายุเล็กน้อย คาดการณ์ปริมาณผลผลิตลดลงและราคาขายปรับตัวสูงขึ้น ด้านประเทศจีนผู้ซื้อหลักยังคงซื้อเม็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่อง
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 962.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 310.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน คาดสภาพอากาศในสัปดาห์หน้าจะดีขึ้น จากปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาทั่วบริเวณแถบมิตเวสท์ 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        สถานการณ์ปลาป่นในสัปดาห์นี้ สต๊อกปลาป่นที่ผลิตได้ในฤดูกาลแรกของประเทศเปรูปีนี้ ได้จำหน่ายหมดสต๊อกแล้ว ทำให้แนวโน้มราคายังคงทรงตัวและอาจปรับตัวสูงขึ้นได้ ขณะที่การจับปลาฤดูกาลที่สองคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน ยังคงนำเข้าปลาป่นจากเปรูต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณสต๊อกและการซื้อขายที่ท่าเรือของจีนสูงขึ้น
        โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
        สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 541 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 535 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 421 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,550 บาท เป็นกระสอบละ1,520 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,180 บาท 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนยังคงยืนราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท
        ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        แม้ว่าสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ที่มีฝนตกจะเป็นปัจจัยลบต่อการจับจ่าย แต่ภาวะการบริโภคเนื้อไก่ยังทรงตัว เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลสารทจีน ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท
        ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        การบริโภคและการจับจ่ายลดลงจากภาวะฝนตกชุก แต่ด้วยปริมาณผลผลิตที่ลดลงด้วย จึงทำให้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 2.90 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.