Header Ads

Header ADS

ACT ออกจดหมายเปิดผนึกจี้นายกฯ เปิดเผยรายงานการสอบสวนฯ -เร่งลงโทษคนผิดคดีบอส อยู่วิทยาACT ออกจดหมายเปิดผนึกจี้นายกฯ เปิดเผยรายงานการสอบสวนฯ -เร่งลงโทษคนผิดคดีบอส อยู่วิทยา
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา ชุดนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างโปร่งใส และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ กู้วิกฤติศรัทธาทุกฝ่ายกลับมา
--เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2563  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามโดย นายวิเชียร  พงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เรื่อง   ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ  โดย เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ระบุ ดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ประชาชนให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเหตุสื่อแสดงถึงการทุจริตคดโกงในหลายขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบยุติธรรม จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างร้ายแรง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า หากประวิงเวลาจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของระบบยุติธรรมและของรัฐบาล    ยิ่งเสื่อมถอยไปอีก ดังนั้นรัฐบาลควรเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส ไม่ตัดทอน      ไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ และเร่งเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็ว เพื่อเรียกความมั่นใจของทุกฝ่ายให้กลับคืนมา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทย และเป็นหนึ่งในการทวงถามความยุติธรรมของกรณีนี้มาตั้งแต่ต้น จะตามติดในความคืบหน้าของคดีนี้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มีการตัดสินความอย่างเป็นธรรม มีการนำคนผิดในทุกขั้นตอนมาลงโทษตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นเยี่ยงอย่าง  เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศและความเชื่อมั่นศรัทธาของรัฐบาลACT ออกจดหมายเปิดผนึกจี้นายกฯ เปิดเผยรายงานการสอบสวนฯ -เร่งลงโทษคนผิดคดีบอส อยู่วิทยา
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา ชุดนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างโปร่งใส และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ กู้วิกฤติศรัทธาทุกฝ่ายกลับมา
--เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2563  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามโดย นายวิเชียร  พงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เรื่อง   ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ  โดย เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ระบุ ดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ประชาชนให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเหตุสื่อแสดงถึงการทุจริตคดโกงในหลายขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบยุติธรรม จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างร้ายแรง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า หากประวิงเวลาจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของระบบยุติธรรมและของรัฐบาล    ยิ่งเสื่อมถอยไปอีก ดังนั้นรัฐบาลควรเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส ไม่ตัดทอน      ไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ และเร่งเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็ว เพื่อเรียกความมั่นใจของทุกฝ่ายให้กลับคืนมา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทย และเป็นหนึ่งในการทวงถามความยุติธรรมของกรณีนี้มาตั้งแต่ต้น จะตามติดในความคืบหน้าของคดีนี้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มีการตัดสินความอย่างเป็นธรรม มีการนำคนผิดในทุกขั้นตอนมาลงโทษตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นเยี่ยงอย่าง  เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศและความเชื่อมั่นศรัทธาของรัฐบาล
ACT ออกจดหมายเปิดผนึกจี้นายกฯ เปิดเผยรายงานการสอบสวนฯ -เร่งลงโทษคนผิดคดีบอส อยู่วิทยา
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา ชุดนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างโปร่งใส และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ กู้วิกฤติศรัทธาทุกฝ่ายกลับมา
--เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2563  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามโดย นายวิเชียร  พงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เรื่อง   ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ  โดย เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ระบุ ดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ประชาชนให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเหตุสื่อแสดงถึงการทุจริตคดโกงในหลายขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบยุติธรรม จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างร้ายแรง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า หากประวิงเวลาจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของระบบยุติธรรมและของรัฐบาล    ยิ่งเสื่อมถอยไปอีก ดังนั้นรัฐบาลควรเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส ไม่ตัดทอน      ไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ และเร่งเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็ว เพื่อเรียกความมั่นใจของทุกฝ่ายให้กลับคืนมา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทย และเป็นหนึ่งในการทวงถามความยุติธรรมของกรณีนี้มาตั้งแต่ต้น จะตามติดในความคืบหน้าของคดีนี้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มีการตัดสินความอย่างเป็นธรรม มีการนำคนผิดในทุกขั้นตอนมาลงโทษตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเป็นเยี่ยงอย่าง  เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศและความเชื่อมั่นศรัทธาของรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.