Header Ads

Header ADS

เอสซีจี จับมือกระทรวงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนักออกแบบไทย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก


 เอสซีจี จับมือกระทรวงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนักออกแบบไทย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
ด้วยการพัฒนาสินค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์แนวคิดรักษ์โลก
  
เอสซีจี โดยนายสยามรัฐ สุทธานุกูล (ที่ จากซ้าย) Chief Marketing Officer Marketing and Branding, Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ (ที่ จากซ้าย) สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2563” ด้วยการนำแนวคิด Upcycling ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีจัดการทรัพยากรด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน (Sustainability for Product Development)
สำหรับโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2563 นี้ เอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการนำถุงปูนที่รอการทำลาย มาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์เป็นกระเป๋า หรือสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ชื่อ “คิด-จาก-ถุง” มาถ่ายทอดให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai & DesignersRoom ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวนกว่า 60 ราย เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดการออกแบบสินค้าในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่อไป ทั้งนี้ เอสซีจียังคงเปิดรับความร่วมมือใหม่ ๆ กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการพัฒนาสินค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่รักษ์โลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.