Header Ads

Header ADS

DRT’ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2563


นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาส DRT ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.