Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ จับมือ Google สอน SMEs ประชาชนทั่วไป ใช้ดิจิทัลทำธุรกิจออนไลน์


img
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ Google จัดโครงการ “สะพานดิจิทัล” นำผู้เชี่ยวชาญมาสอนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ฟรี เผยจะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน การสร้างหน้าร้านบนออนไลน์ การปักหมุด การใช้เครื่องมือต่างๆ ของกูเกิล เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ก.ย. อบรมเดือนก.ย.-พ.ย.63
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทย ในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแบบดิจิทัล และผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “สะพานดิจิทัล” (Saphan Digital) เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือดิจิทัล
         
โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร คือ 1.e-Commerce track เป็นการให้ความรู้พื้นฐานกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำการค้า และการสร้างหน้าร้านบนระบบออนไลน์ (website) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ 

2.Digitizing storefront track เป็นการให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าบนระบบออนไลน์ ตั้งแต่การปักหมุดธุรกิจ (Google My Business) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Google Analytics) การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google เช่น Google Drive , DOC , Sheet , Form , Calendar , Meet เป็นต้น และในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถใช้เครื่องมือของ Google ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.NGO track เป็นหลักสูตรสำหรับ Non Governmental Organizations – NGO ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กรมฯ มีความมุ่งหวังว่าโครงการ “สะพานดิจิทัล” จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป สามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจและผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้”นายวุฒิไกรกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ที่เข้าอบรม ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเข้าถึงบุคลากรผู้มีความสามารถโดยตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยการนำดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ มาปรับใช้เชิงคุณภาพ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ในการสร้างงาน ขยายโอกาสการทางการค้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 คู่ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5959 , สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th หรือสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ก.ย.2563 และเริ่มอบรมออนไลน์ตั้งแต่ก.ย.-พ.ย.2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://saphandigital.moc.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.