Header Ads

Header ADS

Kerry Express รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563


Kerry Express รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563


นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 
จากนายวิษณุ เครืองาม (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทขนส่งรายเดียวที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 
ที่ผ่านมาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมออกมาตรการตรวจสอบยาเสพติดในพัสดุอย่างเคร่งครัด 
อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบและป้องกันการส่งยาเสพติดผ่านการส่งพัสดุ 
และยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ มาโดยตลอด งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.