Header Ads

Header ADS

แม็คโคร ลุยจัดงาน“วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” สนับสนุนชาวพิษณุโลกเปิดร้านโชห่วยอย่างมืออาชีพ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว


แม็คโคร ลุยจัดงาน“วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”

สนับสนุนชาวพิษณุโลกเปิดร้านโชห่วยอย่างมืออาชีพ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วย จัดงาน“วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ที่แม็คโคร สาขาพิษณุโลก พบกับกิจกรรมโปรโมชั่น ลดแหลก แจกสนั่น พร้อมให้คำปรึกษาในการเปิดร้านโชห่วย และการบริหารจัดการร้านจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์มิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมากความสามารถ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วยให้สามารถเป็นเจ้าของร้านโชห่วย    อย่างมืออาชีพ ชูจุดเด่นจากเอกลักษณ์ของร้านที่ไม่เหมือนใครสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน  


นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ ๑๒ กล่าวว่า แม็คโครเป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วย มากว่า 31 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม็คโครได้จัดตั้งศูนย์มิตรแท้โชห่วยขึ้น เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการโชห่วย และผู้ที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของร้านโชห่วย ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  


“ในปีนี้ แม็คโครได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ ขึ้น เพื่อช่วยให้โชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน นั่นคือ อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย ผ่านการอบรมการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ตั้งแต่การเริ่มสำรวจความต้องการของลูกค้าในแหล่งทำเลที่ร้านตั้งอยู่ และจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และบริการดิลิเวอรี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ตลอดจนเพิ่มเติมบริการ e-payment  ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคารต่างๆ หรือ ทรู วอลเล็ต พร้อมทั้งสนับสนุนให้ร้านโชห่วยไทยโชว์จุดเด่นของร้านด้วยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร เราจึงได้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำปรึกษาในการบริหารจัดการร้านโชห่วยจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากศูนย์มิตรแท้โชห่วย ตลอดจนการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาร้านค้าตนเอง ด้วยจุดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละแบบของร้านตนเอง การบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างรายได้เพิ่มกำไรให้แก่ร้านโชห่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง” นายวีระชัย กล่าวเสริมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2563 ณ แม็คโคร สาขาพิษณุโลก ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้สนใจจะได้พบกับสินค้าในราคาโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมกิจกรรมที่แม็คโครเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจที่จะเปิดร้านโชห่วยในด้านการบริหารจัดการร้านโชห่วยอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์มิตรแท้โชห่วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th  หรือ โทร. 02-335-5300


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.