Header Ads

Header ADS

เทรน (ประเทศไทย) เปิดตัวโซลูชันใหม่ สำหรับระบบปรับอากาศ หนุนโรงแรม-ศูนย์การค้า รับมือกับการระบาดของเชื้อโรค


เทรน (ประเทศไทย) เปิดตัวนวัตกรรมระบบฟอกอากาศล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง PCO และ UVGI ที่สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร บนพื้นฐานแนวคิดสำคัญของเทรนที่มุ่งมั่นจะสร้าง “Now Normal Indoor Air Quality”

เทรน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศ 'เทรน’ รวมถึงอะไหล่ และบริการครบวงจร เปิดตัวนวัตกรรมระบบฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น ช่วยธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าบนพื้นฐานแนวคิดสำคัญของเทรนที่มุ่งมั่นจะสร้าง “Now Normal Indoor Air Quality” ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น

ระบบฟอกอากาศของ 'เทรน’ ได้ใช้เทคโนโลยี PCO (Photocatalytic Oxidation) และ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมการปนเปื้อนในอากาศที่พบได้ทั่วไปเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรคให้กับระบบปรับอากาศ ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน โดยกลุ่มโรงแรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจกลุ่มแรกที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ระหว่างที่ธุรกิจฟื้นตัวจากช่วงหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีสัดส่วน 18% ของ GDP ในปี 2562 ซึ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงถึง 66% เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง และยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และเข้มงวดในการเข้าพักที่โรงแรมมากขึ้น

“เราถือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศรายแรกในประเทศไทยที่เปิดตัวโซลูชันใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ตามรายงานการวิจัยระบุว่า เทคโนโลยีระบบปรับอากาศ (HVAC) สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในอากาศภายในอาคารได้ แม้ว่าจะยังไม่มีการทดสอบและยืนยันการแพร่เชื้อและการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ก็ตาม โดยนวัตกรรมเฉพาะของเทรนเป็นการรวมเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า PCO และ UVGI ซึ่งสามารถควบคุมและลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ก๊าซ และเชื้อไวรัส” นายพัลลภ เตชะสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ เทรน (ประเทศไทย) กล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Photocatalytic Oxidation (PCO) คือ การใช้กระบวนการที่เรียกว่า โฟโตแคตาไลติก โดยการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตทำปฏิกิริยากับแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล เพิ่มประสิทธิภาพในการสลายสารปนเปื้อนทางชีวภาพจำนวนมาก โดยในกระบวนการนี้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) หรือสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอากาศ จะถูกเปลี่ยนเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) ทำหน้าที่สองประการ โดยหน้าที่หลัก คือ เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเร่งปฏิกิริยาของกระบวนการ PCO ในขณะเดียวกันยังสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตในแถบ "C" (UVC) เพื่อทำลาย DNA หรือ RNA และยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิด ซึ่งได้แก่ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่พบได้มากในอากาศภายในอาคาร

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถติดตั้งได้ในระบบส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Airside) หรือในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กด้วยรูปแบบอุปกรณ์ต่อพ่วง (Plug-in) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งเพิ่มในอาคารที่มีขนาด และวัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบทำความเย็นใหม่ทั้งระบบ ระบบฟอกอากาศดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส H1N1 และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศ (เช่น แบคทีเรียที่ก่อโรค) ได้มากกว่า 99%

นอกจากเทคโนโลยี PCO และ UVGI แล้ว นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ของเทรนที่ตอบโจทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังรวมถึงแผ่นกรองอากาศชนิดไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง (High Voltage Electrostatic Filter) ระบบฟอกอากาศแบบแคตาไลติก (Trane Catalytic Air Cleaning System: TCACS) ระบบเติมอากาศอิสระ (Dedicated Outdoor Air System: DOAS) พร้อมกันนั้นเทรนยังมีแผนจะเปิดตัวคอยล์น้ำเย็นรุ่นใหม่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มโรงแรมในเร็ว ๆ นี้ อีกด้วย

เทคโนโลยีจากเทรน ทำให้ลูกค้าของโรงแรมรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น

นางจันทร์เพ็ญ จันทนวรานนท์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้างความกังวลให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า ทางโรงแรมได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ทั้งการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ พร้อมให้พนักงานทุกส่วนใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ และเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่เชื้อโรค ทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ต้องรองรับลูกค้าจำนวนมาก โดยถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่ ซึ่งโรงแรมได้เลือกใช้เทคโนโลยี PCO และ UVGI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจาก 'เทรน’ ในการควบคุมการปนเปื้อนในอากาศ โดยนำร่องใช้กับภัตตาคารหมุน หอคอยพัทยาปาร์ค จำนวน 2 ชั้น ซึ่งต้องรองรับลูกค้าประมาณ 250 - 300 ท่าน ต่อชั้น

“เราเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งเทคโนโลยี Photocatalytic Oxidation (PCO) และ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของเรา คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว มีทั้งเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะมีความกังวลด้านสุขภาพมากเป็นพิเศษ เราจึงได้มองหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าท่านอื่น ๆ ซึ่งเทคโนโลยีฟอกอากาศล่าสุดของเทรน สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส พร้อมช่วยเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างมาก และช่วยรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี” นางจันทร์เพ็ญ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.