Header Ads

Header ADS

CAT ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm สู่วิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น


CAT ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm สู่วิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น          นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วม ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.