สินเชื่อสีน้ำเงินก้อนใหม่เพื่อสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สินเชื่อสีน้ำเงินก้อนใหม่เพื่อสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568

 

          สินเชื่อสีน้ำเงินก้อนใหม่เพื่อสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส

ในการรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2563

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการอนุมัติสินเชื่อสีน้ำเงิน หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่สนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลให้แก่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกระดับโลกเพื่อทำการรีไซเคิลขวด PET (โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเรต) 50,000ล้านขวดทั่วโลกต่อปีภายในปี 2568 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4ประเทศในแถบเอเชียและหนึ่งประเทศในละตินอเมริกา เพื่อนำเอาขยะพลาสติกออกจากหลุมฝังกลบและมหาสมุทร

 

เงินทุนสนับสนุนแห่งประวัติศาสตร์มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่จัดการโดย IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกถูกมอบให้กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (IVGS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ผู้ผลิตและผู้รีไซเคิลเม็ดพลาสติกPET ชั้นนำระดับโลก เงินทุนดังกล่าวนี้จะช่วยให้ IVL เพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดียและบราซิล ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องต่อสู้กับขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและประสบกับปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และจะถูกนำไปลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นับเป็นการอนุมัติสินเชื่อสีน้ำเงินครั้งแรกของ IFC ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการมลพิษพลาสติกในทะเลโดยเฉพาะ สินเชื่อสีน้ำเงินเป็นนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีการรับรองและติดตามเงินทุนที่ได้รับโดยเฉพาะสำหรับโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีน้ำเงิน อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านการดำรงชีพและงาน และ ความสมบูรณ์ของนิเวศวิทยาทางทะเล


 

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีน้ำเงินก้อนแรกจาก IFC คุณยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าวบริษัทของเราหรือ IVL กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำเอาขยะออกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล การรีไซเคิลขวด PET ที่เหลือทิ้งหลังการบริโภคให้กลายเป็นขวดใหม่คือการให้มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ขยะ อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงในระบบจัดเก็บขยะ ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะที่ลดน้อยลงและมหาสมุทรที่สะอาดขึ้น

 

อินโดรามา เวนเจอร์สตั้งเป้าหมายที่จะผลิตรีไซเคิล PET(rPET) อย่างน้อย 750,000 เมตริกตันจากทั่วโลกภายในปี2568 คุณลักษณะเด่นของการลงทุนนี้คือการสร้างมูลค่าจากของเหลือทิ้ง อันได้แก่การแปรรูปขวด PET เหลือทิ้งหลังการบริโภคที่จะต้องถูกนำไปฝังกลบหรือถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าต่ำลง ด้วยการส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาผลิตเป็นขวดที่มีมูลค่าสูงกว่าซึ่งทำให้เกิดศักยภาพในการสร้างมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ

เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมในการนำเอาขวดพลาสติก PET เหลือทิ้งออกจากแม่น้ำลำคลองและมหาสมุทรโดยการสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปขยายผลและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง อัลฟอนโซ การ์เซีย โมรา รองประธาน IFC ประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกกล่าว สินเชื่อสีน้ำเงินนี้ช่วยเติมเต็มการทำงานอย่างต่อเนื่องของ IFC ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติกและยกระดับการจัดการขยะในเอเชีย โครงการนี้จะเป็นการสาธิตรูปแบบธุรกิจที่ใช้การรีไซเคิลเป็นมาตรการแทรกแซงเพื่อจัดการมลพิษพลาสติกในขณะที่ให้การสนับสนุนประเด็นเรื่องความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมไปพร้อมกัน

 

นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลของ IVL ใน5 ประเทศ สินเชื่อดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยIVL จะดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงงานในประเทศไทยและอินเดีย และจะขยายไปสู่โรงงานแห่งอื่นในลำดับต่อไป ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตต่อไป ด้วยเงินสนับสนุนจาก IFC  IVL กำลังดำเนินการโครงการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery: WHR) ที่โรงงานผลิตเส้นใยและ PET ของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียซึ่งคาดว่ามาตรการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency: EE) จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานได้มากถึงร้อยละ 25 นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการนวัตกรรม WHR แล้ว  IVL จะพัฒนาโครงการ EE ในบราซิลและโรงงานผลิตอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

แพคเกจเงินสนับสนุนของ IFC ประกอบด้วยเงินกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior loan) จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจาก IFCและเงินกู้แลกเปลี่ยนกับกิจการอื่น (Parallel loan) จำนวน150 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) และ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) IFC ยังร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารโลกเพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและจัดทำนโยบายและการลงทุนต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการปัญหามลพิษพลาสติกทางทะเลที่มีความซับซ้อน 

สินเชื่อสีน้ำเงินก้อนใหม่เพื่อสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์สในการรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568


From left to right:

1. Mr. Yashovardhan Lohia         Chief Sustainability Officer, IVL

2. Mr. Aloke Lohia                         Group CEO, IVL

3. Mr. Dilip Kumar Agarwal         CEO– PET & IOD, IVL

4. Mr. Sanjay Ahuja                      Group CFO, IVL

5. Mr. Ashok Jain                          Head of Corporate Finance

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad